Javascript

ReactJS: Sử dụng lifecycle hooks trong React như thế nào?

React là một UI library cho phép chúng ta tạo nên những component và kết hợp chúng lại để tạo nên một ứng dụng tuyệt vời. Tất cả bên dưới trang web của chúng ta chỉ là những component như là các Header, Body, Footer, Navigation, Login, Modal, … Hằng ngày, để tập trung làm việc trên component và hiểu…

Continue Reading

Javascript

ReactJS: Tại sao phải gọi super(props) trong constructor của React component?

Trong React chúng ta có 2 cách viết component. Đó là dùng function và dùng Class. Functional component dùng để tạo nên nhưng presentational(dump) component. Presentational component(Functional component) Là những component đơn giản không thay đổi props, không có state, không có lifecycle hooks.Nhiệm vụ chính là nhận props để render UI và bắn event khi cần thiết cho Container…

Continue Reading

Software

Software: 12 nguyên tắc của Joel để tạo nên phần mềm tốt hơn

Cách đây khoảng 10 năm, Joel đã dự đoán được những qui trình cần thiết để xây dựng nên một phần mềm chất lượng. Tạo ra một sản phẩm mang lại giá trị cho người dùng là chưa bao giờ dễ dàng. Và qua nhiều năm làm việc ở Microsoft, tạo ra Microsoft Excel, Trello, nhà sáng lập cộng đồng…

Continue Reading

Mastery

Mastery: Có một công cụ giúp bạn thành công

Cuộc sống vốn là những trải nghiệm và sớm nhận ra điều đó thì chúng ta sẽ đối xử với nó như một nghệ thuật. Tất cả những thay đổi trong đời bạn đều xuất phát từ nhận thức, hiểu biết và triết lý mà bạn có. Bởi vì, nhận thức là một thứ bí mật và là yếu tố đầu tiên…

Continue Reading

Javascript

Javascript: Unit testing React Component với Jest và Enzyme

Sau khi chúng ta thống nhất structure và chia những component trong React, chúng ta bắt đầu phần cài đặt cho từng component, kiểm thử bằng tay và sau đó viết unit testing. Vậy tại sao phải viết unit test cho những component trong React? Đảm bảo code chúng ta chạy đúng một lần nữa sau vòng manual testingKiểm tra…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Leisure Time

1. Do you have any hobbies? Well, everyone has their own leisure pursuits, and mine is reading. The book I’m reading at the moment is the Godfather by renowned author Mario Puzo. It’s a classic, really, and I’d highly recommend it. 2. Is it important to have a hobby? Definitely, I mean nowadays life is getting more and more hectic,…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Celebrities

1.Who is your favorite celebrity in your country? Well, I’d have to say I’m a big fan of Son Tung MTP, a prominent pop singer in Vietnam. His music is fantastic, and he also has a very nice personality. Even though he got a bad rap about copying other people’s music, I gotta say I’m still diehard fan. 2. How…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Robots

1. Are you interested in robots? Yes, robotics engineering is something I take a keen interest in. I actually subscribe to a journal dedicated entirely to robots called “The Robot Workshop”. The other day I read a really interesting article about how robots can be used to perform surgeries. 2. Do you like robots to work at your home? I…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Work

1. Are you a student or are you working? Well, for the past couple of years, I’ve been working as Software Engineer at Quoine, which is among the top 4 fintech company in Asia. I love this job, and I think it’s very interesting line of work. 2. What do you like about your job? Well I guess the thing…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Study

1. Are you a student or are you working? I’m currently a senior at Can Tho university which is one of the top schools in nation. Admission is incredibly competitive so I’m very proud of being a student here. 2. What are you studying? Well, I’m majoring in Accountancy so as you can guess, I deal a lot with numbers…

Continue Reading