English

English: Chủ đề Leisure Time

1. Do you have any hobbies? Well, everyone has their own leisure pursuits, and mine is reading. The book I’m reading at the moment is the Godfather by renowned author Mario Puzo. It’s a classic, really, and I’d highly recommend it. 2. Is it important to have a hobby? Definitely, I mean nowadays life is getting more and more hectic,…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Celebrities

1.Who is your favorite celebrity in your country? Well, I’d have to say I’m a big fan of Son Tung MTP, a prominent pop singer in Vietnam. His music is fantastic, and he also has a very nice personality. Even though he got a bad rap about copying other people’s music, I gotta say I’m still diehard fan. 2. How…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Robots

1. Are you interested in robots? Yes, robotics engineering is something I take a keen interest in. I actually subscribe to a journal dedicated entirely to robots called “The Robot Workshop”. The other day I read a really interesting article about how robots can be used to perform surgeries. 2. Do you like robots to work at your home? I…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Work

1. Are you a student or are you working? Well, for the past couple of years, I’ve been working as Software Engineer at Quoine, which is among the top 4 fintech company in Asia. I love this job, and I think it’s very interesting line of work. 2. What do you like about your job? Well I guess the thing…

Continue Reading

English

English: Chủ đề Study

1. Are you a student or are you working? I’m currently a senior at Can Tho university which is one of the top schools in nation. Admission is incredibly competitive so I’m very proud of being a student here. 2. What are you studying? Well, I’m majoring in Accountancy so as you can guess, I deal a lot with numbers…

Continue Reading

English

English: Mô tả một luật mà bạn biết.

Sau đây là bài viết mô tả về luật qui định đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam. Bài viết mình tham khảo trên mạng và thấy có một số từ vựng khá hay nên chia sẻ và chúng ta cùng nhau học từ mới nhé: Describe a good law in your country Well, I am no expert in legislation,…

Continue Reading

English

English: Làm sao nói tiếng anh trôi chảy hơn?

Bạn luôn tìm cách để nói tiếng anh trôi chảy hơn. Và trong một số trường hợp, bạn có nhiều từ vựng về một chủ đề nào đó. Nhưng khi nói bạn thiếu ý nên không thể nói dài và nhiều được. Độ dài và sự trôi chảy là một trong những tiêu chí quan trọng trong EILTS. Cho nên,…

Continue Reading

English

English: 5 cụm động từ hay với TAKE

TAKE(v) /teik/ là một trong những động từ quen thuộc trong tiếng anh. Và nó có rất nhiều nghĩa. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng take trong một số tình huống cụ thể như sau: It’s gonna rain. You should take a raincoat.(take có nghĩa là mang) Raincoat I took my daughter to her school.(take có nghĩa là đưa)…

Continue Reading

English

English: Làm sao để nói tiếng anh tự nhiên?

Một trong những chủ đề mà bạn cần chú trọng khi học tiếng anh đó là tự giới thiệu bản thân. Và có lẽ sẽ khó gây ấn tượng với người đối diện nếu bạn không có cách giới thiệu hay và sành điệu. Hôm nay, chúng ta cùng xem một số cách khác để nói về bản thân tự…

Continue Reading

English

English: Những cách nói LIKE khác nhau

Trong tiếng anh có một kỹ thuật gọi là paraphrase. Với cách này sẽ làm cho tiếng anh của chúng ta phong phú hơn, trở nên màu mè và sinh động hơn. Thông thường thì sau khi được hỏi câu: What’s your favorite sport? Hay What do you like to do in your free time? What do you prefer Ipad…

Continue Reading