Mastery: 5 thói quen giúp bạn thành công-Phần 2

Thói quen thứ 2: THÓI QUEN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Bạn có thể nói với tôi rằng, bạn có nhiều thứ quan trọng cần phải cần làm, những giá trị bạn hằng mơ ước. Bạn muốn trở thành một doanh nhân, một người đàn ông hay phụ nữ tuyệt vời trong gia đình. Bạn nói đó là điều bạn bắt buộc phải làm. Nhưng bạn hãy cho tôi thấy to-do list của bạn mỗi ngày. Tôi sẽ biết được sự thật giá trị của bạn là gì? Ý tôi là kế hoạch hằng ngày của bạn thực sự tiên đoán cuộc sống của bạn.

Nó không phải là những gì bạn nói mà nó thực sự những gì bạn lên kê hoạch làm hằng ngày. Và những gì bạn lên kế hoạch là những gì bạn sẽ hoàn thành. Tôi muốn lặp lại một lần nữa bởi vì nó quá quan trọng. Những gì bạn lên kế hoạch là những gì bạn sẽ hoàn thành. Tôi có phát triển một công cụ tên là Ripple Habit. Nó giúp bạn theo dõi task của bạn mỗi ngày.  Nó thực sự rất mạnh mẽ. Giả sử, bạn cũng có thể lấy giấy ra, và ngồi viết xuống những việc cần làm hôm nay cho dự án của bạn hay cho công việc bạn hằng mơ ước. Bạn có thể lên kế hoạch cho 1 tuần vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 … Chỉ cần một miếng giấy ngồi xuống và viết, điều đó thực sự thay đổi cuộc đời bạn. Bạn không có thời gian ư? Vậy tại sao lại có thời gian lướt facebook? Nếu như vậy thì đừng than vãn tại sao bạn không thành công nhé.

Đó là cách mà bạn sẽ sử dụng thời gian hiệu quả hơn trong ngày. Tôi đã dành thời gian của một mình cho team của tôi tại văn phòng làm việc. Và khi ấy tôi sống 100% với thời gian đó, dẹp ngay những thứ phân tán tôi. Tắt điện thoại đi nếu bạn thực sự muốn nói chuyện với người thân yêu của bạn, không thể chấp nhận vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại. Tôi gọi đó là cách chặn thời gian để làm việc. Khi làm việc bạn hãy dành 100% sự tập trung để làm việc. Khi chơi cũng vậy, hãy dành 100% sự nhiệt quyết để chơi.

Tôi chặn thời gian cho những ý tưởng của tôi. Tôi dành thời gian 100% cho một ăn tối tuyệt vời với gia đình của tôi. Điều đó giúp bạn đứng vững trong cuộc sống và tràn đầy năng lượng. Tôi dành thời gian cho thói quen dậy sớm của tôi. Và sử dụng triệt để thời gian quý báu đó.

Như tôi đã nói, tôi thực sự dành thời gian cho những điều quan trọng hàng đầu vào mỗi buổi sáng. Và sau khi lên kế hoạch, tôi đã có bức tranh tổng thể cho một tuần làm việc của mình. Tôi nhắc lại thói quen thứ hai là: Thói quen của việc sử dụng thời gian hiệu quả. Tại sao? Bởi vì những gì bạn lên kế hoạch chính là những gì bạn sẽ hoàn thành. Một mục tiêu mơ hồ sẽ có một kết quả mơ hồ. Với cách chặn thời gian và lên kế hoạch chi tiết hằng ngày của mình, bạn sẽ đạt được những điều bất giờ trong cuộc sống của bạn.

Còn tiếp phần sau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *