Mastery: Phương pháp để tăng 100 lần năng suất của bạn-Phần 3

Phương pháp 3: Đơn giản quá mọi thứ

Bạn có thể nhìn vào những người thành đạt, những doanh nhân, những tác giả. Họ chỉ tập trung làm một việc. Họ cố gắng thu nhỏ không gian làm việc của họ.

Bạn hãy nghĩ xem, thay vì có hàng ngàn bạn trên facebook, tại sao lại không chú trọng phát triển chỉ ba mối quan hệ tốt nhất. Hay bạn có hơn 10 dự án, tại sao lại không dồn tâm quyết chỉ cho 3 dự án có tiềm năng nhất. Hay bạn muốn đọc 10 cuốn sách trong một tuần hay muốn học 5-6 ngôn ngữ mới. Tại sao không giảm bớt lại. Ít hơn tức là nhiều hơn. Hãy tập trung 1 ngôn ngữ, 1 khóa học. Giữa hàng ngàn người thành công, tại sao không chọn một người để theo dõi và đọc tự truyện của họ. Con người thường hay tham lam, muốn rất nhiều thứ. Nên nhớ, ít hơn tức là nhiều hơn.

Hãy  tập trung vào một vài việc quan trọng nhất đối với bạn. Bạn nên chọn 1 dự án tiêu biểu, 1 khách hàng tiềm năng.

Trong một ngày, hãy chộn một số việc ưu tiên của bạn. Và khi bạn bắt tay vào làm thì nó được làm với tất cả đam mê và tập trung của bạn. Robin Sharma gọi đó là bộ ba tài sản của bạn: sự tập trung, năng lượng và ý chí(your focus, energy, willpower). Sử dụng tốt bộ ba này, bạn sẽ có một năng suất làm việc cao. Thế giới sẽ gọi bạn là những người chinh phục thành công.

Còn tiếp phần cuối …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *