Mastery: Người thành công nghĩ gì khi gặp khó khăn?

Tôi đã từng theo dõi một bài phát biểu của Jack Ma tại Việt Nam. Ông khẳng định rằng “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong khó khăn”. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, đó chính là cơ hội để bạn thể hiện. Nếu tất cả đã sẵn sàng, tại sao họ lại cần bạn? Tại sao người ta phải thuê bạn? Không có bữa ăn nào là miễn phí cả, hãy nhìn nhận và tìm lấy những cơ hội trong khó khăn. Khi bạn giải quyết vấn đề, tức là bạn đã có cơ hội.

Tôi cũng tin rằng, có một sự khác biệt rõ ràng giữa cách nghĩ của người thành công và người không thành công. Người thành công hiểu được tiến trình, họ xây dựng và phát triển bản thân hằng ngày. Họ nghĩ về những cách hiệu quả để tiếp cận vấn đề, thay vì đùng đẫy và né tránh.

Mọi người trong chúng ta đều có một giấc mơ vĩ đại và ao ước có một cuộc sống hạnh phúc. Khi mà những người không thành công tìm thấy giấc mơ của mình. Họ nghĩ rằng:

  • “Tôi không biết làm cái đó.” Họ dường lại.
  • “Tôi không có những điều kiện để bắt đầu.” Họ dừng lại.
  • “Tôi không phải là con người như vậy.” Họ dừng lại.

Ngược lại, những người thành công có cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Họ có cách suy nghĩ lạc quan hơn. Khi họ có một giấc mơ lớn, họ thường:

  • “Tôi không biết làm cái đó.” Họ xác định những kiến thức cơ bản để làm được cái đó.
  • “Tôi không có điều kiện để bắt đầu.” Họ lập kế hoạch nhỏ và từng bước tiến tới mục tiêu.
  • “Tôi không phải là con người như vây. ” Họ thay đổi và cải thiện để vươn tới con người thành công hơn.

Hãy đặt một câu hỏi lớn. Nếu tất cả đã sẵn sàng, tại sao người khác lại cần bạn? Nếu không có, hãy build nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *