English: 6 thì phổ biến nhất trong tiếng anh

Có thể bạn đã tìm hiểu và nghe nói đến 12 thì trong tiếng anh. Thậm chí bạn còn có thể nghe đến 16 thì. Nhưng chưa khi nào bạn dùng hết tất cả chúng. Trên thế giới này có bao nhiêu là thứ và đang rối loạn. Nếu bạn không biết cách chọn lọc để học thì bạn chẳng đạt được thành tựu gì cả. Nên chúng ta cùng tìm hiểu 6 thì quan trọng và bạn gặp hằng ngày trong tiếng anh. Và bạn nên tập trung sử dụng thành thạo chúng trước khi nghĩ đến những thì khác nhé.

1. Thì hiện tại đơn giản

  • Dùng để diễn ta một thói quen, hành động thường xuyên xảy ra. Ex: I often get up at 5 am.
  • Nói về một sư thật, thực tế chung. Ex. It’s so cold in the winter.

2. Thì hiện tại tiếp diễn

  • Một hành động đang làm. Ex: I’m writing a blog post.
  • Tương lai: có một kế hoạch xác định. Ex: I’m visiting my family tomorrow.

3. Thì tương lai: will

  • Dự đoán một việc trong tương lai (không chắc xảy ra, chỉ có thể đúng khoảng 5%). Ex: I will become a millionaire in the future. 🙂
  • Một lời hứa xảy ra ngay lúc nói. Ex: You forgot today is my birthday. Yeah I will buy a present right now.

4. Be going to = gonna

Dự đoán một việc chắc xảy ra( có dấu hiệu – khoảng 90%). Ex: It’s so dark. It’s gonna rain now.

Chúng ta có ba cách để diễn tả hành động trong tương lai: hiện tại tiếp diễn(có kế hoạch ~100% xảy ra), be going to(có dấu hiệu ~90% xảy ra), will(một dự đoán xa và khó có thể xảy ra ~5% xảy ra).

5. Thì quá khứ đơn

Diễn tả môt hành động xảy ra trong quá khứ với một thời gian cụ thể. Ex: I finished this task yesterday. Thời gian cụ thể có thể là last week, in 2016, last year, …

6. Thì hiện tại hoàn thành

  • Sự việc xảy ra ở một thời điểm ko xác định ở quá khứ. Ex: I’ve been to Thailand. Khi có thời gian cụ thể, chúng ta phải dùng thì quá khứ: I went to Thailand in 2017.
  • Sự việc xảy ra ở quá khứ nhưng còn kéo dài đến hiện tại. Ex: You’ve grown a lot!
  • Nói về kinh nghiệm. I’ve never been here before.
  • Nói về sự thay đổi theo thời gian. Ex: My singing has improved recently.

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *