English: Những cách nói LIKE khác nhau

Trong tiếng anh có một kỹ thuật gọi là paraphrase. Với cách này sẽ làm cho tiếng anh của chúng ta phong phú hơn, trở nên màu mè và sinh động hơn.

Thông thường thì sau khi được hỏi câu: What’s your favorite sport? Hay What do you like to do in your free time? What do you prefer Ipad or Laptop? Những câu hỏi như vầy dùng để hỏi về sở thích. Và một cách máy móc nhất chúng ta thường trả lời là:

Image result for badminton

Image result for books

  • I would like to play badminton.
  • I like reading books in my free time.
  • I like Laptop.

Bạn thường dùng từ LIKE, nó cũng tự nhiên nhưng có một số cách khác nói sẽ hay hơn. Thay vì cứ lặp đi lặp lại từ LIKE thì khá là nhàm chán.

Một số cách khác là:

  • I’m into playing game
  • I’m big on football
  • I’m a big fan of books.
  • I tend to gravitate towards/lean towards bigger store.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *