English: Làm sao nói tiếng anh trôi chảy hơn?

Bạn luôn tìm cách để nói tiếng anh trôi chảy hơn. Và trong một số trường hợp, bạn có nhiều từ vựng về một chủ đề nào đó. Nhưng khi nói bạn thiếu ý nên không thể nói dài và nhiều được. Độ dài và sự trôi chảy là một trong những tiêu chí quan trọng trong EILTS. Cho nên, bạn cần tìm ra một số chiến lược để tận dụng hết khả năng của bạn để đạt điểm cao nhất.

Chiến lược để nói dài hơn đó là dùng cách so sánh với những thứ khác. Chúng ta có thể so sánh ở các khía cạnh như sau:

1. So sánh bản thân với những người khác.

Mục tiêu chính là làm tăng ý khi nói chuyện. Bạn có nhiều ý thì bạn sẽ nói nhiều được. Ví dụ bạn nói về sở thích hay thói quen của mình trong 2 câu. Sau đó bạn so sánh với những người khác thì bạn được thêm 2 câu nữa. Với một câu hỏi, bạn trả lời có độ dài 4 câu thì cũng khá trôi chảy và ổn.

Ví dụ với câu hỏi What kind of music do you like? Bạn có thể trả lời như sau:

I’m a big fan of Blue which is kind of peculiar I guess. Most people seem to be into genres that are more mainstream like Ballad, Pop, Rock for example.

Hoặc câu What kind of hat do you wear?

I’m not much of a hat wearer, but I have to wear helmet when I’m driving which is kind of the norm in Vietnam. Anyone must wear one, else they have to pay a fine and that’s ugly.

2. So sánh với điều đối nghịch.

Ví dụ với câu: Describe your favorite coffee shop.

One of my favorite things about cafe is price. All items on the menu are very reasonably priced. This is not the case with other coffee shop in town. Especially, the ones located downtown which tend to charge through the nose.

Do you prefer to live in the countryside or in the city?

Definitely the former. The air is so fresh in the countryside and it has a laid back vibe that I love. Cites are completely different story. They are loud, polluted, chaotic.

Living costs in rural areas in Vietnam are also quite affordable which is a far cry from big cites where things are criminally expensive.

3. So sánh giữa quá khứ và hiện tại.

Khi nói đôi khi bạn bí ý tưởng, bạn có thể nhớ về quá khứ về sự việc đang nói. Sau đó so sánh và đưa ra những ví dụ.

Ví dụ: What is your morning routine?

Part of my morning ritual is to have a cup of coffee. Yeah, you know, back in the day, I wasn’t always into coffee though. In fact, I used to hate it. But slowly it kind of grew on me and now I always must grad a coffee to get me going in the morning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *