Slight Edge: Công thức thành công: Gấp đôi sự thất bại của bạn.

Thông thường khi lớn lên chúng ta được dạy rằng hãy tránh xa sự thất bại. Khi thất bại thì bạn sẽ bị chỉ trích. Không một ai nói với chúng ta rằng, chìa khoá thành công là hãy thất bại nhanh lên và nhiều lên. Nói thì dễ nhưng khó có ai chịu được cái cảm giác thất bại. Tại vì sao chúng ta lại sợ thất bại?

Đó là vì triết lý sống(philosophy) của chúng ta. Nó như một cuốn từ điển và đã định nghĩa hai chữ thất bại là “một sự xấu xa, khi thất bại chúng ta sẽ bị chỉ trích, đánh gía thấp, chê bai, xấu hổ,…”. Ngược lại định nghĩa hai chữ thành công là: “làm mọi việc tốt đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm đâu được đấy, được mọi người khen ngợi, mang lợi sự hãnh diện…”.

Để cho chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi thất bại chúng ta phải xoá những định nghĩa cũ kỹ và tiêu cực của thành công và thất bại. Chúng ta phải định nghĩa lại, nạp lại triết lý sống của mình rằng:

Công thức đơn giản để thành công là thất bại thật nhanh và thật nhiều.

Và để định nghĩa mới này được đi sâu vào tiềm thức thì chúng ta phải đọc nhiều sách về những tấm gương thất bại để thành công như: Thomas Edison, Michael Jordan, Abraham Lincoln, Jack Ma, … Hầu hết họ đều đã trãi qua quá nhiều thất bại. Qua đó từ từ bạn mới có thể thay đổi tư duy cũ, dần thay đổi cách sống, dần thay đổi thái độ khi làm việc.

Thất bại là một lựa chọn khôn ngoan hơn là ngồi im.

Qua đó, bạn mới thấy sự quan trọng của tư duy, triết lý sống trong cuộc sống. Tất cả mọi hành động và thái độ của chúng ta đều bắt nguồn từ cách chúng ta nhìn nhận sự việc như thế nào. Mà nó phụ thuộc rất nhiều vào triết lý sống của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *