Mastery: Có một công cụ giúp bạn thành công

Cuộc sống vốn là những trải nghiệm và sớm nhận ra điều đó thì chúng ta sẽ đối xử với nó như một nghệ thuật.

Tất cả những thay đổi trong đời bạn đều xuất phát từ nhận thức, hiểu biết và triết lý mà bạn có. Bởi vì, nhận thức là một thứ bí mật và là yếu tố đầu tiên để thay đổi cuộc sống chúng ta. Nếu bạn có một nhận thức tốt thì bạn sẽ hành động đúng đắn. Hành động đúng sẽ đưa chúng ta tới kết quả tốt. Kết quả tốt sẽ tạo nên cuộc sống tốt.

Và một trong những thứ tôi nhận ra rằng tất cả những thành tựu to lớn đều xuất phát từ những đều rất nhỏ. Những đều đó chúng ta làm hằng ngày, dần dần sẽ tạo nên một cơn sóng mạnh mẽ về thành tựu. Để tôi cho bạn một vài ví dụ:

  • Nếu chúng ta đọc 10 trang sách về phát triển con người mỗi ngày thì sau 1 năm bạn sẽ đọc được khoảng 12 quyển. Và kết quả thì sao nhận thức của bạn đã thay đổi. Và hơn nữa, bạn sẽ hành động cực kỳ có mục đích. Và Elon Musk, Bill Gate, Steve Jobs đã đọc và đọc rất nhiều.
  • Nếu bạn dành 20 phút mỗi ngày để tập thể dục thì sau 1,2,3 năm. Sức khỏe của bạn cải thiện biết dường nào. Phạm Văn Mách, Lý Đức đã tập hơn thế mỗi ngày, không biết mệt mỏi. Bời vì học biết chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến thành công là phải tập luyện.
  • Một người giỏi tiếng anh, anh ta phải phải mất 5 năm để chỉ cải thiện nửa điểm của IELTS.

Và tôi nói cho bạn nghe một bí mật vì sao đa số chúng ta thường bỏ cuộc chơi sớm.

  • Thứ nhất, họ không thấy kết quả hằng ngày vì những việc đó rất nhỏ nên họ nghĩ sẽ không có kết quả lâu dài. Họ từ bỏ.
  • Thứ hai, những việc đó quá nhỏ nhặt, họ phải làm việc lớn hơn, ảnh hưởng ngay tức thì. Họ từ bỏ.
  • Thứ ba, họ chọn những việc quá khó để làm mỗi ngày. Nên nhớ rằng bí quyết ở đây là chỉ chọn những nhiệm vụ dễ dàng và nhỏ nhặt làm hằng ngày.

Đừng bỏ qua những việc đơn giản và nhỏ nhặt. Chúng ta đọc 10 trang sách mỗi ngày là quá dễ ? Nó quá dễ để làm và cũng quá dễ để bỏ qua ?

Tất cả đều mất thời gian để hoàn thiện. Đừng trông chờ một cái gì đó ngay tức khắc. Tất cả đều là sự tích lũy từ những việc nhỏ nhất, ngày qua ngày, với sự bền bỉ, ngày qua ngày, chúng ta sẽ đạt được đều chúng ta mong muốn.

Ripple (đang phát triển) sẽ là một công cụ hữu hiệu cho chúng ta để chúng ta:

-Theo dõi mục tiêu hằng ngày, hình thành con người mà chúng ta muốn hướng tới.

Thay đổi nhận thức. Đó là thành phần đầu tiêu của cuộc sống đẹp như mơ.

-Tạo cho tất cả một thành tiềm thức, rằng chúng ta muốn gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *