Tony Robbins: Khi nào tôi nên mua vào và bán ra

Những điều sau đây sẽ giúp bạn hiểu khi nào bạn nên mua vào một cổ phiếu hay bán ra nó.

Phân bổ tài sản là tất cả

Bạn không cần phải canh và cố dự đoán thị trường khi nào nó tăng hay giảm. Vì những chuyên gia hàng đầu khuyên bạn ko nên dự đoán thị trường. Bạn sẽ thất bại. Bạn cần đa dạng hoá giữa Quỹ An Toàn và Quỹ Rủi Ro/Tăng Trưởng. Bạn có thể đa dạng hoá theo hạng mục đầu tư, thị trường, và thời gian.

Ví dụ:

Bạn cần phân bổ tiền của bạn 60% vào các đầu tư rủi ro như: chứng khoán, bitcoin và 40% vào quỹ an toàn như: trái phiếu, tiết kiệm. Một năm bạn đầu tư 1000$ mỗi năm thì bạn nên phân bổ 600$ vào chứng khoán, và 400$ vào trái phiếu. Vì điều này sẽ đảm bảo an toàn cho tiền của bạn, một khi thị trường biến động các quỹ an toàn và rủi ro sẽ hỗ trợ và bù đắp lẫn nhau.

Bạn không cần thiết chờ thời điểm hoàn hảo để bước vào thị trường

Ngược lại, hãy sử dụng kỹ thuật trung bình hoá giá trị đô la và hiểu rằng biến đông là bạn của bạn, mang lại cho bạn những cơ hội để mua những đầu tư giá rẻ khi thị trường đi xuống. Kỹ thuật này sẽ tăng giá trị quỹ đầu tư của bạn khi mà thị trường tăng trưởng trở lại.

Ví dụ về kỹ thuật trung bình hoá gía trị đô la. Giả sử bạn mua một cổ phiếu trong vòng năm năm

  • Năm 1: giá của nó là 100$
  • Năm 2: giá là 60$
  • Năm 3: giá 60$
  • Năm 4: giá 140$
  • Năm 5: giá trở về 100$

Như vậy bạn nhớ rằng cho dù thị trường có đi xuống vào những năm 2,3 bạn vẫn phải tuân thủ qui tắc mua vào thay vì bán ra khi thấy giá xuống. Bạn phải mua vào mỗi năm cho dù giá có đi xuống hay đi lên. Vì nếu bạn mua vào năm 2, 3 thì đến năm 4 nó đã tăng lên 140%.

Đầu tư là một cuộc chơi dài hơi cho nên bạn cần bình tĩnh khi giá xuống, hay lên. Cứ tiếp tục mua và theo thời gian bạn sẽ kiếm được lời.

Hãy tham lam(mua vào) khi người khác sợ hãi(bán ra)

Warren Buffett

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *