Tự học ReactJS – Javascript căn bản – Hello World

Bạn có thể dễ dàng viết code HTML để tạo nên một Hello World page như sau:

<html>
 <body>
  <div>Hello World</div>
 </body>
</html>

Trình duyệt sẽ nhận HTML này và tạo ra cây DOM(Document Object Model). Sau đó trình duyệt sẽ liên kết DOM với Javascript để bạn có thể tạo những tương tác khi click chuột trên web.

<html>
 <body>
  <div>Hello World</div>
  <script type="module">
   // your JavaScript here
  </script>
 </body>
</html>

Cách đây nhiều năm, người ta thường tạo HTML trên server side và sau đó thêm Javascript để tạo những tương tác cho người dùng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều yêu cầu cao về khả năng tương tác của một website cho nên trang web ngày càng khó bảo trì và có nhiều vấn đề performance hơn.

Cho nên Javascript framework được tạo ra để giải quyết những vấn đề tạo nên cây DOM hiệu quả và hiệu suất cao chứ không phải tập trung vào viết HTML.

Ví dụ ở trên rất quan trọng để bạn có cái hiểu cơ bản về DOM và tương tác với DOM như thế nào bằng cách chỉ sử dụng Javascript. Nó sẽ giúp bạn hiểu React làm việc như thế nào bên dưới. React giúp bạn tương tác và tạo nên cây DOM hiệu quả hơn với hiệu suất cao hơn.

Xem thêm những thủ thuật xịn cho Javascript tại Youtube của tôi.

thaunguyen.com via Epic React by Kent C.Dodds

40 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *