TypeScript: Lỗi index signature là gì “No index signature with a parameter of type ‘string’ was found on type”

Trong TS, khi chúng ta cố gắng truy cập một object như sau: Dùng hàm Object.keys để iterate qua tất cả các keys của myObject, chúng ta có thể làm như sau: TS quăng cho chúng ta một lỗi như sau: error TS7053: Element implicitly has an ‘any’ type because expression of type ‘string’ can’t … Read moreTypeScript: Lỗi index signature là gì “No index signature with a parameter of type ‘string’ was found on type”

ReactJS: Quản lý server state với react-query

Quản lý state trong React app là một bài toán phức tạp và vô cùng khó khăn. Bởi vì ngoài kia có rất rất nhiều thư viện và cách giải quyết khác nhau. Bạn có thể nghe đến một số em hot như Redux, React Context, Mobx, … đến các khái niệm như lifting state, … Read moreReactJS: Quản lý server state với react-query

ReactJS: Cài đặt chức năng Authentication

Giới thiệu Authentication là một trong những tính năng cơ bản và quan trọng trong tất cả các web app. Một app cần phải có tính năng đăng ký và đăng nhập. Đây được xem là viên gạch đầu tiên để bạn build một app phục vụ hàng triệu người dùng. Cho nên hiểu rõ … Read moreReactJS: Cài đặt chức năng Authentication

ReactJS: Gọi API để lấy dữ liệu cho Search Form

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách gọi API để lấy dữ liệu trong React component như thê nào? Bằng cách sử dụng hooks và window.fetch. Giả sử chúng ta sẽ cài đặt một màn hình tìm kiếm những quyển sách như sau: Trang này đơn giản chỉ có một Form với một Input để … Read moreReactJS: Gọi API để lấy dữ liệu cho Search Form

ReactJS: Style Login Form bằng CSS-in-JS với @emotion

CSS-in-JS là gì? Trong React chúng ta có nhiều cách để style cho các element như inline style, hay dùng css module, hay đơn giản bạn dùng className và khai báo css ở một file và import vào dự án. Bên cạnh đó, hiện nay có một cách phổ biến hơn là dùng CSS-in-JS (styled … Read moreReactJS: Style Login Form bằng CSS-in-JS với @emotion

ReactJS: So sánh cách viết logic để sử dụng lại giữa HOCs vs. Render Props vs. Hooks

Trong React, chúng ta có thể sử dụng Higher-Order Components và Render Props để viết một số logic và sử dụng lại cho nhiều component khác nhau. Với React v16.8, chúng ta lại có thêm một lựa chọn tối ưu hơn là sử dụng Hooks. Khi Hooks ra đời, nó đã làm thay đổi toàn … Read moreReactJS: So sánh cách viết logic để sử dụng lại giữa HOCs vs. Render Props vs. Hooks

Giải thích chi tiết những câu lệnh thường dùng trong Git

Có lẽ chúng ta đã quá quen với Git, một trong những công cụ để quản lí repository (hay còn gọi là version control) hiệu quả nhất hiện nay. Và developer không thể sống thiếu Git được phải không nào? Bên cạnh một số câu lệnh đơn giản chúng ta sử dụng hằng ngày, sau … Read moreGiải thích chi tiết những câu lệnh thường dùng trong Git

English: Một số tính từ đồng nghĩa thông dụng

Sau đây là một số tính từ quen thuộc mà chúng ta sử dụng hằng ngày. Thỉnh thoảng bạn cảm thấy nhàm chán khi sử dụng lặp đi lặp lại những từ này. Một trong những cách hiệu quả để cải thiện vốn từ vựng của mình là bạn có thể nghiên cứu thêm nhiều … Read moreEnglish: Một số tính từ đồng nghĩa thông dụng

Tự học ReactJS: React Suspense – So sánh một số cách fetch data từ API

Khi chúng ta fetch data cho một component, chắc chắn mọi người đều muốn lấy data nhanh nhất và sớm nhất có thể. Trước đây, nếu không có React.Suspense chúng ta sẽ gọi API sau khi component mounted. Có lẽ cách này hơi chậm, chúng ta phải chờ cho đến các giai đoạn sau hoàn … Read moreTự học ReactJS: React Suspense – So sánh một số cách fetch data từ API