English: Một số tính từ đồng nghĩa thông dụng

Sau đây là một số tính từ quen thuộc mà chúng ta sử dụng hằng ngày. Thỉnh thoảng bạn cảm thấy nhàm chán khi sử dụng lặp đi lặp lại những từ này. Một trong những cách hiệu quả để cải thiện vốn từ vựng của mình là bạn có thể nghiên cứu thêm nhiều … Read moreEnglish: Một số tính từ đồng nghĩa thông dụng

English: Làm sao nói tiếng anh trôi chảy hơn?

Bạn luôn tìm cách để nói tiếng anh trôi chảy hơn. Và trong một số trường hợp, bạn có nhiều từ vựng về một chủ đề nào đó. Nhưng khi nói bạn thiếu ý nên không thể nói dài và nhiều được. Độ dài và sự trôi chảy là một trong những tiêu chí quan … Read moreEnglish: Làm sao nói tiếng anh trôi chảy hơn?

English: 5 cụm động từ hay với TAKE

TAKE(v) /teik/ là một trong những động từ quen thuộc trong tiếng anh. Và nó có rất nhiều nghĩa. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng take trong một số tình huống cụ thể như sau: It’s gonna rain. You should take a raincoat.(take có nghĩa là mang) I took my daughter to her school.(take … Read moreEnglish: 5 cụm động từ hay với TAKE