ReactJS: Lifecycle trong ReactJS -get Derived State From Props là gì?

Một trong những phần quan trọng khi phát triển một React Component là hiểu được những lifecycles. Hiểu được khi nào Component khởi tạo(constructor), component đã được build thành DOM(componentDidMount), component đã được cập nhật state(componentDidUpdate), khi nào component bị huỷ bỏ(componentWillUnmount),… Bạn có thể tham khảo toàn bộ sơ đồ tại đây. Và có … Read moreReactJS: Lifecycle trong ReactJS -get Derived State From Props là gì?

ReactJS: Tối ưu React-Virtual DOM hoạt động như thế nào?

Bài viết chia sẻ về Virtual DOM và cách để tăng tốc ứng dụng của bạn. Chúng ta sẽ đi sâu một chút về JSX, cách thức React render những DOM như thế nào, những lỗi thường gặp khi cập nhật DOM, cũng như những best practice giúp chúng ta hiểu sâu hơn về React. … Read moreReactJS: Tối ưu React-Virtual DOM hoạt động như thế nào?

ReactJS: Cách tạo và sử dụng Context API

Reactjs là một View library, nó cho phép chúng ta kết hợp những component với nhau để tạo nên một web app. Và một khi cây component của app nhiều hơn thì sẽ phát sinh trường hợp chúng ta muốn chia sẻ những state chung với nhau cho nhiều component. Do đó, bạn có thể … Read moreReactJS: Cách tạo và sử dụng Context API

ReactJS: Presentational và Container component trong React

Một trong những điểm mạnh trong React là chúng ta có thể chia business ra những component nhỏ. Chức năng đó được gọi là component-based trong React. Và một cách tổ chức component hiệu quả hơn cho app của bạn là phân thành hai loại Presentational(hiển thị) và Container(thùng chứa) component. Việc sử dụng hai … Read moreReactJS: Presentational và Container component trong React

ReactJS: Mở rộng dự án React của bạn như thế nào?

React là một trong những View library đang khá hot hiện nay. Những điểm mạnh của nó là: Có tính năng declarative: dễ dàng khai báo những gì chúng ta muốn, và React sẽ làm phần việc còn lại cho chúng ta. Được xây dựng dựa vào component, tất cả trong React đều là component. … Read moreReactJS: Mở rộng dự án React của bạn như thế nào?

ReactJS: 7 sự ảo tưởng sức mạnh

Mặc dù React đang phát triển rộng khắp trong thế giới front-end, nhưng có một số điều chúng ta hay lầm tưởng về nó. React là một thư viện để xây dựng giao diện web(user interface) dựa trên nguyên lý phân chia các components, được phát triển bởi ông lớn Facebook và được hàng ngàn … Read moreReactJS: 7 sự ảo tưởng sức mạnh