ReactJS: Sử dụng lifecycle hooks trong React như thế nào?

React là một UI library cho phép chúng ta tạo nên những component và kết hợp chúng lại để tạo nên một ứng dụng tuyệt vời. Tất cả bên dưới trang web của chúng ta chỉ là những component như là các Header, Body, Footer, Navigation, Login, Modal, … Hằng ngày, để tập trung làm … Read moreReactJS: Sử dụng lifecycle hooks trong React như thế nào?

ReactJS: 7 sự ảo tưởng sức mạnh

Mặc dù React đang phát triển rộng khắp trong thế giới front-end, nhưng có một số điều chúng ta hay lầm tưởng về nó. React là một thư viện để xây dựng giao diện web(user interface) dựa trên nguyên lý phân chia các components, được phát triển bởi ông lớn Facebook và được hàng ngàn … Read moreReactJS: 7 sự ảo tưởng sức mạnh