Mastery: Làm sao để thức dậy sớm?

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để thức dậy sớm hơn. Khi bạn thức sớm hơn tức là bạn đã có nhiều thời gian để hiện thực quá giấc mơ của mình hơn. Khi bạn dậy sớm hơn cũng có nghĩa là bạn đã vượt trội hơn những người khác. Bởi vì … [Read more…]

Mastery: Bạn có dám thay đổi?

Có nhiều người nói sự thay đổi sẽ giúp chúng ta phát triển, nhưng liệu có mấy ai dám từ bỏ cái hiện tai để chấp nhận thử thách và dấn thân vào một môi trường mới. Con người sinh ra vốn theo một xu hường là chọn và ở lại nên họ cảm thấy … [Read more…]

Mastery: Làm sao để tăng thu nhập?

Đây có thể là chủ đề hót đối với mọi người. Chúng ta đều cần lao động để tạo thu nhập và nuôi sống bản thân. Cho dù bạn đang làm nghề gì? Bạn có đang cần thật nhiều tiền để hạnh phúc? Trở về một chút tuổi thơ dữ dội. Chúng ta ai cũng … [Read more…]