ReactJS: Quản lý server state với react-query

Quản lý state trong React app là một bài toán phức tạp và vô cùng khó khăn. Bởi vì ngoài kia có rất rất nhiều thư viện và cách giải quyết khác nhau. Bạn có thể nghe đến một số em hot như Redux, React Context, Mobx, … đến các khái niệm như lifting state, … [Read more…]

ReactJS: Cài đặt chức năng Authentication

Giới thiệu Authentication là một trong những tính năng cơ bản và quan trọng trong tất cả các web app. Một app cần phải có tính năng đăng ký và đăng nhập. Đây được xem là viên gạch đầu tiên để bạn build một app phục vụ hàng triệu người dùng. Cho nên hiểu rõ … [Read more…]

ReactJS: Viết Login Form đơn giản

Chúng ta cùng viết một màn hình đơn giản cho phép người dùng đăng nhập hoặc đăng ký vào một ứng dụng như sau: Khi nhấn vào nút Login hay Register chúng ta sẽ có thể nhập username và password: Hiện tại hai Form chưa được style, đơn giản chúng ta chỉ lên sườn cho … [Read more…]

ReactJS: So sánh cách viết logic để sử dụng lại giữa HOCs vs. Render Props vs. Hooks

Trong React, chúng ta có thể sử dụng Higher-Order Components và Render Props để viết một số logic và sử dụng lại cho nhiều component khác nhau. Với React v16.8, chúng ta lại có thêm một lựa chọn tối ưu hơn là sử dụng Hooks. Khi Hooks ra đời, nó đã làm thay đổi toàn … [Read more…]

Tự học ReactJS: React Patterns – Sử dụng state reducer

Ở hai bài trước chúng ta đã sử dụng React.useState để quản lí state (on/off) của Toggle. Nếu như bạn muốn quản lí những component phức tạp hơn như dropdown, autocomplete, table,… Bạn có thể thay thế React.useState bằng React.useReducer. Khi chúng ta quản lí state bằng cách sử dụng React.useReducer thì được gọi là … [Read more…]