Tự học React

React cơ bản

 1. Tự học ReactJS: Javascript căn bản – Hello World
 2. Tự học ReactJS: Hello World React API – Tạo React App đơn giản để bắt đầu code
 3. Tự học ReactJS: JSX là gì? Sử dụng JSX để tạo elements trong React
 4. Tự học ReactJS: Viết custom component để sử dụng lại trong React
 5. Tự học ReactJS: Style trong React
 6. Tự học ReactJS: Làm việc với Form

React Hooks

 1. Tự học ReactJS: Sử dụng useState
 2. Tự học ReactJS: Sử dụng useEffect
 3. Tự học ReactJS: Lifting state
 4. Tự học ReactJS: Sử dụng useRef và useEffect với DOM
 5. Tự học ReactJS: Sử dụng useEffect để gọi HTTP requests
 6. Tự học ReactJS: Sử dụng useReducer
 7. Tự học ReactJS: Sử dụng useContext
 8. Tự học ReactJS: Sử dụng useLayoutEffect khi nào?
 9. Tự học ReactJS: Sử dụng useDebugValue

React Performance

 1. Tự học ReactJS: Code splitting
 2. Tự học ReactJS: Sử dụng useMemo để tối ưu cho những tính toán phức tạp
 3. Tự học ReactJS: React.useMemo vs. React.memo hạn chế re-render component như thế nào?
 4. Tự học ReactJS: Sử dụng react-virtual để tối ưu khi render một list nhiều item
 5. Tự học ReactJS: Tối ưu context value
 6. Tự học ReactJS: Tối ưu app khi có quá nhiều component cùng re-render

React Patterns

 1. Tự học ReactJS: Sử dụng context module function
 2. Tự học ReactJS: Kết hợp nhiều component như thế nào?
 3. Tự học ReactJS: Sử dụng prop collections and getters như downshift và react-table
 4. Tự học ReactJS: Sử dụng state reducer
 5. Tự học ReactJS: Sử dụng control props

React Suspense

 1. Tự học ReactJS: Lấy dữ liệu từ API
 2. Tự học ReactJS: So sánh một số cách fetch data từ API

Build React App

Trong series này chúng ta sẽ cùng build một React App để quản lí bất cứ danh sách nào bạn thích như danh sách về hình ảnh, điện thoại, người nổi tiếng, sách,… được sử dụng nhiều công nghệ và thư viện tiên tiến nhất hiện nay 😀 với các chức năng đơn giản:

 • Đăng nhập / Đăng ký người dùng
 • Liệt kê tất cả danh sách của bạn
 • Xem chi tiết từng đối tượng

Bạn sẽ được học nhiều công nghệ hot như sau:

 • Build SPA với ReactJS
 • React Router
 • Styled component với @emotion
 • Sử dụng thư viện @reach để build UI component
 • Bootstrap
 • Fetch data với react-query
 • Unit testing với React Testing Library (@testing-library)
 • E2E testing với Cypress
 • Cách viết hooks, phân chia component, viết code để sử dụng lại
 • Cách quản lí state hiêu quả trong React
 • Cách tổ chức và xây dựng một app thực tế
 • Cách deploy app lên Netlify
 • Và nhiều thứ hay ho khác …
 1. Tạo Form Login và Register
 2. Style cho Form Login
 3. Gọi API để lấy dữ liệu cho Search Form
 4. Cài đặt chức năng Authentication
 5. Quản lý server state với react-query

Trên đây là series bài viết tham khảo từ Epic React của Kent C.Dodds.