Tự học ReactJS: React Patterns – Sử dụng state reducer

Ở hai bài trước chúng ta đã sử dụng React.useState để quản lí state (on/off) của Toggle. Nếu như bạn muốn quản lí những component phức tạp hơn như dropdown, autocomplete, table,… Bạn có thể thay thế React.useState bằng React.useReducer. Khi chúng ta quản lí state bằng cách sử dụng React.useReducer thì được gọi là … [Read more…]

Tự học ReactJS: React Patterns – Compound components

Định nghĩa Khi chúng ta kết hợp nhiều components với nhau tạo thành một component hoàn chỉnh được gọi là compound component. Một ví dụ kinh điển là <select> và <option> trong HTML: <select> có nhiệm vụ quản lí state (option nào được nào, và active option nào), còn <option> thì đảm nhận trách nhiệm … [Read more…]

Tự học ReactJS: React.useMemo vs. React.memo hạn chế re-render component như thế nào?

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về React.useMemo để tối ưu tính toán phức tạp trong component. Vậy React.memo có giống useMemo hay không và được sử dụng để làm gì? React.memo React.memo là HOC trong React, nó nhận vào một component và trả về một component (memoized component) để hạn chế … [Read more…]