Blog

Slight Edge: Chương 1 – Triết lý của Slight Edge

Quy luật của tự nhiên là: Hãy làm đi và bạn sẽ có được sức mạnh. Những người không muốn làm việc thì sẽ chẳng có được sức mạnh nào cả.

Read more →

Javascript: Học Javascript cơ bản-Các khái niệm cần nắm trong JS.

Ở phần trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn những phần hết sức cơ bản trong lập trình như biến, vòng lặp, điều kiện, hàm, … Và nó được minh họa bằng ngôn ngữ Javascript. Nhưng trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu về Javascript hơn để nắm được các khái niệm nền tảng.

Read more →

Mastery: 3 cách để vượt qua thời gian khó khăn

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách để vượt qua thời gian khó khăn trong cuộc sống. Một trong những cách mà tôi tâm đắc đó là hãy nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để phát triển...

Read more →
View all posts